Jeg holder nedenstående foredrag, som allesammen bygger på original forskning, der også kommer til udtryk i mine artikler og bøger.

Hvert af foredragene varer ca. 1½ time og bliver ledsaget af udvalgte billeder, der ikke bare illustrerer historien men er en del af oplevelsen.

Skriv til daniel@henschen.dk, hvis I er interesseret i at opleve et eller flere af foredragene. 

Foredrag 1: Da danskerne ville omvende verden: Missionsbevægelsens historie

’Mit kære barn’ – kaldte Gandhi en af dem. En anden skabte et indisk alfabet. Én grundlagde Syriens første sygeplejeskole. Og en nordjysk landmand blev læge og kirkegrundlægger i Nigeria.

Foredraget tager udgangspunkt i min aktuel bog Da danskerne ville omvende verden (Gads Forlag 2019), som er den første samlede fremstilling af den danske missionsbevægelses historie. Historien illustreres af gribende og tankevækkende fotografier, som de danske missionærer selv har taget, og stiller skarpt på en glemt historie om det folkelige Danmark og folkekirkens globale betydning. 

Kristen mission er et stykke dansk verdenshistorie – men en historie som de færreste kender i dag.  Sådan har det ikke altid været: Indtil anden verdenskrig var op mod 100.000 danskere medlem af en missionsorganisation, og 10-15% af befolkningen var tilknyttet foreninger, der direkte støttede missionen.

Ude satte flere hundrede missionærer deres aftryk på verden gennem kirker, skoler og hospitaler. De prøvede at omvende folk til deres egen tro, udbredte skolevæsen og moderne medicin og var med til at undergrave århundreder gamle traditioner. Hjemme udgav de bøger, trykte tidsskrifter, og deres velsøgte udstillinger var forsidestof i dagspressen og trak titusinder af besøgende.

Foredraget fortæller historien om ydre mission som reformationens globale arv og folkekirkens glemte historie. Og stiller spørgsmålet: Hvad fik danskere til at brænde for folk på den anden side af kloden – mennesker de aldrig ville møde?

 

Foredrag 2: Antivaccination og raw food i 1910: Et illustreret foredrag om rødderne til den moderne sundhedsbølge

Fængsel til forældre der nægter at lade deres børn vaccinere. Vaccinationsmodstandere der blokerer Serum Instituttet. Det er ikke nutidens antiautoritære storbyforældre men 1920rnes og -30rnes Danmark.

Foredraget bygger på et igangværende forskningsprojekt og fortæller om det alternative sundhedssyn, som udfoldede sig i dele af samfundet i 1900-tallets første årtier. På den tid blev rødder lagt til mange af de tendenser, vi ser i dag med vegetarisme, ’raw food’ (Raakost-spisere), kropsdyrkelse og udfordring af de lægelige autoriteter.

Nogle af datidens idéer (som f.eks. mindre kød, flere grøntsager) er senere blevet så blåstemlet, at vi ikke tænker over, at det en gang var kontroversielt. Andet bliver stadig set som mere end tvivlsomt.

 

Foredrag 3: Missionsbøgernes fjerne venner – og fjender

Halvdelen af alle danske bøger om Afrika, Indien og Kina: Frem til anden verdenskrig stod de danske missionsorganisationer for den uden sammenligning største samlede udgivelse af bøger om verden uden for Europa.

Med titler som Under dæmoners Aag, De gav ikke op, Indien Kalder fortæller de om missionens arbejde med at udbrede den kristne tro i Afrika og Asien. Det er ofte dramatiske historier om missionærer, der kæmper mod hedenske modstandere – noget af det tætteste vi kommer på helgener i vores del af verden. Men det er også en række meget interessante og rørende biografier over de nye kristne rundt omkring i verden, som faktisk tit er meget mere realistisk skildrede end missionærerne.

Missionslitteratur er en glemt genre, som litteraturhistorien stort set er sprunget over, men engang udkom bøgerne i store oplag – og de var mange menneskers vigtigste kilde til ’viden’ om verden. I foredraget, der bygger på min ph.d.-afhandling fortæller jeg om bøgerne, læser op af fascinerende bider og svarer på spørgsmålet: Hvem læste dem egentlig og hvordan?

Et foredrag der kan få folk til at gå på jagt i deres egne gemmer. 

 

Foredrag 4: Vejen til ’68 – Livsreformen år 1900

Østlig åndelighed. Langt hår og hjemmesyet tøj. Opgør med ægteskabet. Vegetarisme. Dyrkelse af den nøgne krop. Et liv på landet i pagt med naturen…

For mange er det visioner indbegrebet af 1960’erne. Rent faktisk kommer eksemplerne fra livsreformbevægelsen, der blomstrede allerede omkring år 1900 – og foregreb hippiernes ungdomskultur med flere generationer. Den historie er omdrejningspunkt for et levende foredrag, der giver perspektiver på 50 året for 1968.

Livsreformbevægelsen i Nordeuropa var drevet af modstand mod det moderne industrialiserede samfund og de herskende normer inden

for beklædning, sundhed og mad. Allerede i slutningen af 1800-tallet begyndte grupper at orientere sig mod østlige religioner, de klædte sig i løstsiddende gevandter og eksperimenterede med naturhelbredelse, og en del flyttede på landet i protest mod den industrialiserede storby – mens vegetarrestauranter og helsekostbutikker skød op, også i Danmark.

I eftertiden har 1960ernes ungdomsoprør skygget for den historie, selvom den på mange måder er en forudsætning for at forstå det virkelig nye i 1968.

Foredraget bygger på aktuel forskning og fortæller om en bevægelse med overraskende moderne træk, der for mere end 100 år siden vendte sig mod det moderne byliv og stræbte efter det sunde naturlige liv.

Skriv til daniel@henschen.dk, hvis I er interesseret i at opleve et eller flere af foredragene.