Alternativ sundhedshistorie og livsreformbevægelsen

2021

“Landsforeningen mod tvangsvaccination”, Temp – tidsskrift for historie, nr. 23.

“Naturhelbredelsens historie”, Videnskab.dk

“Oprør mod Kong Alkohol”, i Politiken Historie, nr. 20.

“Et fransk quickfix”, i Politiken Historie, nr. 20.

“Nej til vaccine”, i Politiken Historie, nr. 19.

(Sammen med John V. Jensen) “Danmarks første hippie”, i Weekendavisen 17. september.

“En tørst i tiden”, i Weekendavisen 21. maj.

“Alternative sommerlejre viste vej for festivalerne”, i Politiken Historie, Nr. 17.

“To danske magikere bjergtog hele verden” i Politiken Historie, Nr. 15.

Stærke Kvinder var teosoffer”, https://politikenhistorie.dk/.

Frygten for vaccine er ikke ny: 100 års kamp med antivaxxere i Danmark”, i Politikens kronik 24. januar.

2020

“Pist væk med sygen”. Weekendavisen, Idéer, 8. april.

“Christen Lyngbo og vejen til 68”. Politiken Historie, Nr. 9.

”Kampen om den indre idealkrop”, i Politiken Historie, nr. 11.

(sammen med Sven Halse): “Et sundt og lykkeligt folk”. Weekendavisen, Idéer, 10. januar.

2019

“Nervehelse: selvhjælpsråd fra 1908”. Bibliotek for læger, Årg. 211, dec.

(sammen med Pernille Will): ”Klimakrise, krig og kødløs kost”. Politikens kronik, 19. maj.

2018

”Angreb på livskraften”. Weekendavisen, Idéer 22. juni.

”Fra Strøget til Skallingen: Christen Lyngbo og det naturlige liv 1905-1910”, i Opdatering. ISSN: 1903-9581.

2017

”Christen Lyngbo – Oprør mod normerne i 1905”, i Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 30, nr. 1. ISSN: 0905-5533.

.

Missionshistorie

2021

“Da man kunne møde Asien i Thisted”, Historisk Årbog Thy.

”Den oversete historie om de danske missionærer”, Videnskab.dk.

2020

”Kundskab og varme hjerter”, i Museumsformidling gennem 400 år. Syddansk Universitetsforlag.

”Græder ”Etnografen […] Taarer af Blod”?”, i Kulturstudier, nr. 2.

2019

”Den hellige advokat tømte missionens kasser”, i Politiken Historie nr. 6. ISSN: 2596-6987.

2017

”Lægemission som bevægelse: Udvikling og gennemslagskraft i Danmark mellem 1890 og 1970”, i Bibliotek for Læger, 3. ISSN: 0906-5407.

“Rom har samlet spor fra hele verden”, i Kristeligt Dagblad, 29. Maj.

”The circulation of Danish missionary literature 1880-1944, i Journal of Social History. ISSN: 0022-4529.

2014

”Kaldet i radioen: Ydre mission i Danmarks Radio 1925 til 1965” i Kirkehistoriske Samlinger. ISSN: 0450-3171

“The Bishop of Tranquebar and Shiva’s Elephant: Danish Missionaries and Indian Independence” I E. Filhl & A. R. Venkatachalapathy (eds), Beyond Tranquebar: Crappling across Cultural Borders in South India. Orient black swan. ISBN: 978 81 250 5437 5.

2011

“Det sidste korstog” i Kristeligt Dagblad, 18. juli.

2010

“Da Danskerne ville omvende muslimerne” i Kristeligt Dagblad, 31. december.

“Kald og udviklingsbistand i det uafhængige Indien: Postkolonial selvforståelse i to skandinaviske missioners institutionsarbejde” i (Svensk) Historisk tidskrift. ISSN: 0345-469X.

“De gode Muhammedanere – den Danske Østerlandsmissions konstruktion af beduiner som muslimsk minoritet” i Tidsskrift for Islamforskning (2). ISSN: 1901-9580.