Her er et udvalg af artikler, jeg har skrevet om missionshistorien og livsreformbevægelsen. De kan give et indtryk af emner, der går igen i bøger og foredrag.

 

Livsreformbevægelsen

2019 (sammen med Pernille Will): ”Klimakrise, krig og kødløs kost”. Politikens kronik, 19. maj.

2018: ”Angreb på livskraften”, i Idéer, Weekendavisen 22. juni.

2018: ”Fra Strøget til Skallingen: Christen Lyngbo og det naturlige liv 1905-1910”, i Opdatering. ISSN: 1903-9581.

2017: ”Christen Lyngbo – Oprør mod normerne i 1905”, i Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 30, nr. 1. ISSN: 0905-5533.

 

Kristen mission

2019: ”Den hellige advokat tømte missionens kasser”, i Politiken Historie nr. 6. ISSN: 2596-6987.

2017: ”Lægemission som bevægelse: Udvikling og gennemslagskraft i Danmark mellem 1890 og 1970”, i Bibliotek for Læger, 3. ISSN: 0906-5407.

2017: “Rom har samlet spor fra hele verden”, i Kristeligt Dagblad, 29. Maj.

2017: ”The circulation of Danish missionary literature 1880-1944, i Journal of Social History. ISSN: 0022-4529.

2014: ”Kaldet i radioen: Ydre mission i Danmarks Radio 1925 til 1965” i Kirkehistoriske Samlinger. ISSN: 0450-3171

2014: “The Bishop of Tranquebar and Shiva’s Elephant: Danish Missionaries and Indian Independence” I E. Filhl & A. R. Venkatachalapathy (eds), Beyond Tranquebar: Crappling across Cultural Borders in South India. Orient black swan. ISBN: 978 81 250 5437 5.

2011: “Det sidste korstog” i Kristeligt Dagblad, 18. juli.

2010: “Da Danskerne ville omvende muslimerne” i Kristeligt Dagblad, 31. december.

2010: “Kald og udviklingsbistand i det uafhængige Indien: Postkolonial selvforståelse i to skandinaviske missioners institutionsarbejde” i (Svensk) Historisk tidskrift. ISSN: 0345-469X.

2010: “De gode Muhammedanere – den Danske Østerlandsmissions konstruktion af beduiner som muslimsk minoritet” i Tidsskrift for Islamforskning (2). ISSN: 1901-9580.